Ga naar: Home | Kinderen | Jongeren | Opvoeders

Meer hulp & links

Instanties voor slachtoffers van seksueel misbruik

Veilig Thuis
Slachtofferhulp, helpt onder andere na een misdrijf
Slachtofferwijzer, overzicht van beschikbare hulp
Fier, voor hulp bij geweld in afhankelijkheidsrelaties
Centra voor seksueel geweld, voor slachtoffers van seksueel geweld

Websites over online veiligheid voor kinderen en mediaopvoeding

Mediaopvoeding
Media Opvoeding
Ouders Online
Mijn Kind Online
Nederlands Jeugd Instituut

Voor kinderen
De Kindertelefoon
Meldknop
Over je kop
Internet Hulpverlening
Pestweb

Veilig internetten
Veilig Internetten

Politie
Vraaghetdepolitie.nl
Politie.nl

Digitale Politie Junior-Facebook

Seksualiteit
Sense

Juridische informatie
Kinder- en Jongerenrechtswinkel

Voor docenten
School en seksualiteit

Disclaimer | Contact | Privacy | Sitemap | © Helpwanted.nl