Maak je je zorgen:

 

• over online verspreide naaktbeelden?

• omdat iemand je online seksueel benadert?

• omdat je wordt afgeperst met naaktbeelden?

• over iets anders?

Informatie voor scholieren en studenten

Wil jij een werkstuk schrijven of een presentatie houden over online seksueel misbruik of het werk dat helpwanted.nl doet? 


Bekijk dan de linkjes en de FAQ hieronder.


- Helpwanted.nl informatiepagina

- Jaarverslag
- Sextortion onderzoek 
- Feiten en Cijfers 
- Over Helpwanted.nl

 

FAQ: 

 

Wie is Helpwanted.nl en wat doen we? 

Helpwanted.nl maakt onderdeel uit van het Expertisebureau Online Kindermisbruik. Wij zijn een (anonieme) hulplijn waar men terecht kan voor eerste hulp bij online seksueel misbruik. Je vindt hier ook informatie over wat online seksueel misbruik is, hoe je het kunt voorkomen en wat je kunt doen als het je is overkomen. Je kunt anoniem met ons chatten. En als je ons de accountnaam van de dader doorgeeft, kunnen we ervoor zorgen dat het betreffende socialmediaplatform z’n account verwijdert. Wij zijn namelijk Trusted Flagger. Dat betekent dat wij korte lijntjes hebben met verschillende sociale media en snel en efficiënt melding kunnen maken van vervelende en/of strafbare content. Ook ouders, docenten en andere opvoeders kunnen bij Helpwanted.nl terecht met vragen over online seksueel misbruik.


Wat verstaan wij onder online seksueel misbruik?
Er is sprake van online seksueel misbruik wanneer seksueel getint beeldmateriaal wordt gebruikt om je te manipuleren, misleiden of te schande te maken. Of als je gedwongen wordt om online (seksuele) handelingen te verrichten.


Wat zijn de gevolgen van online seksueel misbruik?
Als slachtoffer ben je meestal erg geschrokken door wat er is gebeurd. Angst kan sociale isolatie veroorzaken. Je kunt er schuw en angstig door worden. Veel slachtoffers schamen zich voor wat er is gebeurd. Misschien ben je over je eigen grenzen heen gegaan of ben je (veel) geld kwijt geraakt door financiële sextortion. ‘Online seksueel misbruik kan net zo schadelijk zijn als offline misbruik’, zegt Iva Bicanic van het Centrum Seksueel Geweld (CSG). ‘Daarnaast zien we steeds vaker dat online misbruik eindigt in offline misbruik, soms zelfs jarenlang.’ Arda Gerkens van Helpwanted.nl vult aan: ‘We zien nog te vaak dat jongeren denken dat het misbruik hun eigen schuld is en dat er niets aan te doen valt. Niets is minder waar. Met de juiste hulp en ondersteuning kun je dit te boven komen en verwerken.’ (Quote van: https://centrumseksueelgeweld.nl/organisaties-bundelen-krachten-in-strijd-tegen-online-misbruik/).

 

Wat is sexting? 
Sexting is het versturen van naaktfoto’s, naaktvideo’s of spannende berichtjes via een app, sms of social media. Het woord is een samenvoeging van de Engelse woorden: sex (seks) en texting (sms’en). Sexting is iets wat zowel jongeren als volwassenen wel eens doen. Of je wel of niet aan sexting doet, is jouw keuze. De beelden en berichtjes zijn privé en worden in vertrouwen naar iemand gestuurd. Sexting is dan ook onschuldig. Het probleem is dat er soms misbruik van wordt gemaakt. Bijvoorbeeld wanneer privé bedoelde afbeeldingen met een seksuele strekking op het internet belanden en iemand ermee gechanteerd, bedreigd of gepest wordt.

 

Wat is sextortion?
Bij sextortion word je gechanteerd met een plaatje met een seksuele strekking. Het woord is een samenvoeging van de Engelse woorden sex (seks) en extortion (afpersen). We maken onderscheid tussen twee soorten: financiële en seksuele sextortion. Bij financiële sextortion wordt er gedreigd om afbeeldingen met een seksuele strekking online te plaatsen als er niet zo snel mogelijk geld wordt overgemaakt. Bij seksuele sextortion wordt ook gedreigd met het online zetten van seksueel getinte afbeeldingen. Alleen eist de dader geen geld maar meer afbeeldingen. 

 

Wat is victim blaming? 
Victim blaming betekent dat het slachtoffer de schuld krijgt van wat er gebeurd is. Iemand zegt bijvoorbeeld: ‘Had je maar geen foto moeten maken/sturen.’ Of: ‘Stom dat je de ander vertrouwde!’. Allebei onzin. Het is nóóit de fout van degene die het beeldmateriaal heeft gedeeld, maar van degene die deze beelden misbruikt. 

Is sexting strafbaar? 
Voor mensen boven de 18 is sexting niet strafbaar. Misbruik van naaktbeelden is wél strafbaar. 

Bijvoorbeeld: 

- als er sprake is van dwang, misleiding of chantage

- als de beelden stiekem worden gemaakt

- als er sprake is van een afhankelijkheidsrelatie zoals tussen een minderjarige en een baas/docent/begeleider. In een dergelijke situatie is het veel moeilijker om nee te zeggen 

- als er een groot leeftijdsverschil is 

- als minderjarigen worden betaald voor naaktbeelden

- als er sprake is van pesten, intimidatie, smaad of laster. Bijvoorbeeld wanneer iemand een naaktfoto van iemand anders online zet. 
 

Als je onder de 18 bent, mag je officieel geen naaktfoto’s maken en delen. Dat wordt door de wet gezien als het maken en verspreiden van kinderporno. Maar als er toestemming is van zowel degene die het stuurt als degene die het ontvangt, wordt het in Nederland gedoogd. Dat betekent dat het officieel wel strafbaar is, maar je er geen straf voor krijgt. Er zijn plannen om in de toekomst sexting met toestemming niet meer strafbaar te maken.

 

Hoe kan online seksueel misbruik worden voorkomen?
Online seksueel misbruik is nooit helemaal te voorkomen, maar het is wel mogelijk om bijvoorbeeld sexting op een zo veilig mogelijke manier te doen: zie https://www.helpwanted.nl/voorkomen_naaktfoto_verspreid

Let op: ook als je gezicht niet in beeld is, kun je herkend worden. Kijk ook naar de website www.saferseksonline.nl. Hierop staat uitgelegd hoe je online veiliger kunt omgaan met seksualiteit. 
Het voorkomen van online seksueel misbruik moet niet liggen bij jongeren die aan sexting doen, maar ligt bij de misbruikers en de mensen die beelden verder doorsturen. 

Exposen(-ing)
Exposen is de Engelse term voor ‘ontmaskeren’ óf ‘blootleggen’. Exposen gaat om het publiekelijk te schande brengen van met name niet-westerse vrouwen door beeld en/of teksten te plaatsen op online fora en specifieke ‘expose’ (chat)groepen. Exposing beperkt zich niet tot afbeeldingen met een seksuele strekking, maar ook andere informatie over slachtoffers wordt gedeeld, zoals telefoonnummer, leeftijd en adres. 

Expose-groepen
Daarmee worden groepen binnen chat-apps of op socialmediapagina’s bedoeld waar persoonlijke informatie over iemand wordt gedeeld die schadelijk zou kunnen zijn voor diens reputatie. (Dit kan gaan om afbeeldingen maar ook om beschrijvingen en verhalen). In expose-groepen wordt vaak kritiek geuit over uiterlijke kenmerken of gedragingen van (met name) niet-westerse vrouwen. Zeker vrouwen die een afwijken van culturele of religieuze normen en waarden, zoals vrouwen met een moslimachtergrond die geen hoofddoek dragen, krijgen veel kritiek in expose-groepen. 

Wat is grooming?
Bij grooming wordt een minderjarige (<16) (online) door een meerderjarige (>18 jaar) benaderd. De groomer weet op slinkse wijze het vertrouwen van de minderjarige te winnen. Z’n uiteindelijk doel is een afspraak voor seks. Een groomer is dus eigenlijk een digitale kinderlokker.

Kinderporno
Het EOKM is echter van mening dat de term ‘kinderporno’ geen recht doet aan de ernst van de situatie en het slachtofferschap. Daarom spreekt het EOKM van ‘afbeeldingen van seksueel misbruik van minderjarigen’. In Internationale communicatie prefereert het EOKM het gebruik van de begrippen CSAM en CSEM (Child Sexual Abuse Material en Child Sexual Exploitation Material). 

Met afbeeldingen van seksueel misbruik van minderjarigen bedoelen we beelden met een seksuele strekking, waarbij iemand is betrokken die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet heeft bereikt. Afbeeldingen worden als zodoende aangemerkt als er sprake is van een expliciete seksuele houding, als er seksuele handelingen worden getoond, of als een minderjarige zich in een zodanige houding of omgeving bevindt waardoor de afbeelding een onmiskenbare seksuele strekking heeft. Voor een volledige beschrijving over de geschiedenis, verspreiding, slachtoffers en de strafbaarheid van kinderporno verwijzen we je graag naar eokm.nl. Bij Helpwanted.nl gebruiken we wel regelmatig de term kinderporno. 
 

Wat kun je doen als je slachtoffer bent van online seksueel misbruik? 

Op onze website vind je alle informatie over de stappen die je kunt nemen. Denk aan het blokkeren van je sociale media, steun zoeken bij volwassenen en aangifte doen bij de politie. Slachtoffers kunnen anoniem contact met ons opnemen via de chat, telefoon of mail. 

 

Hoeveel jongeren helpen wij bij Helpwanted.nl?
In 2020 waren dit er 6318, 2400 jongens, 3678 meisjes en 240 bezoekers die geen geslacht hebben vermeld https://www.eokm.nl/kennisbank/eokm-jaarverslagen/.

 

Is er een verschil tussen jongens en meisjes? 
Vooral bij sextortion is er een duidelijk genderspecifiek onderscheid: jongens worden financieel afgeperst, meisjes ondergaan een andere vorm van afpersing (het sturen van meer naaktbeelden, fysieke seks, verbreken relatie). Dit beeld heeft geleid tot een uitgebreid onderzoek naar het fenomeen sextortion. Kijk voor meer informatie op onze website https://www.eokm.nl/wp-content/uploads/2021/04/EOKM-Jaaverslag-2020-DEF-NL.pdf.
Zie ook https://www.eokm.nl/onderzoek-naar-financiele-afpersing-met-naaktvideos/
 

Zijn er jongeren die kwetsbaarder zijn voor online seksueel misbruik?

Nee, iedereen kan slachtoffer worden: jongens, meisjes, non-binaire personen, jong of oud. Online seksueel misbruik kent geen onderscheid in achtergrond.

 

Wat hebben slachtoffers van online seksueel misbruik nodig? 
Slachtoffers hebben steun nodig; ze willen er graag over praten en hebben hulp nodig bij het offline halen van de beelden. Meegaan naar de politie kan ook een vorm van steun zijn. Het slachtoffer de schuld geven en het doorsturen van beelden hebben een averechts effect. 
 

Op welke platformen komt online seksueel misbruik het meest voor? 
Online seksueel misbruik is overal waar jongeren zijn. Alle apps die populair zijn bij jongeren worden dus ook populair voor misbruikers. Op dit moment is snapchat het grootst. 
 

Wat was de invloed van Corona op online seksueel misbruik? 

Tijdens de eerste lockdown in april (827 meldingen) en mei (769 meldingen), zag Helpwanted.nl een verdubbeling van het totale aantal hulpvragen. Het zou kunnen dat dit komt door een toename in het gebruik van social media, het feit dat jongeren minder contacten (vrienden, mentor) om zich heen hadden om over problemen te praten of door het ontbreken van afleiding, waardoor het lastiger werd om met problemen om te gaan. 

Met wie werkt Helpwanted.nl samen?

Helpwanted.nl heeft een groot netwerk van gemeenten, politie en nationale organisaties tot internationale organisaties zoals CHI en Insafe. Verder is dit jaar een samenwerkingsverband in het leven geroepen tussen het Centrum Seksueel Geweld, FIER, het Fonds Slachtofferhulp en helpwanted.nl om slachtoffers sneller en laagdrempeliger aan de juiste hulp te koppelen: https://www.eokm.nl/persbericht-organisaties-bundelen-krachten-in-strijd-tegen-online-misbruik/
 

Kunnen ook ouders bij Helpwanted.nl terecht? 

Ja, ook ouders, docenten, professionals en vrienden zijn welkom. 

Wat is het verschil tussen Helpwanted.nl en andere hulpverleners?
Helpwanted.nl is de eerste hulp bij online seksueel misbruik. We bieden praktische hulp in de periode meteen na het misbruik. Als er meer hulp nodig is, verwijzen we door naar andere instanties. 

 

Beschikt Helpwanted.nl ook over lesmateriaal? 

Jazeker: https://www.helpwanted.nl/lesmateriaal

Voor verdere vragen over (afstudeer)onderzoek, stage of de mogelijkheid van een interview voor je studieproject kan je ons mailen op info[at]helpwanted.nl met daarbij de volgende informatie: 
Naam, Opleiding/school/groep, E-mailadres, Onderwerp, Wanneer is je deadline, 

Wat is je vraag/ wat zijn je vragen.