Maak je je zorgen:

 

• over online verspreide naaktbeelden?

• omdat iemand je online seksueel benadert?

• omdat je wordt afgeperst met naaktbeelden?

• over iets anders?

Kinderporno in appgroep - stappenplan voor school

Steeds vaker zitten kinderen in groepsapps waar heftig of choquerend materiaal wordt gedeeld. Het kan gaan om gewelddadige video’s, maar ook om kinderporno. Jongeren in zo’n app proberen elkaar vaak te overtreffen. Hoe choquerender de video, hoe meer iemand wint aan populariteit en aanzien. Toch zit er vaak een grote groep jongeren in zo’n groepsapp die het niet fijn vindt om te zien. Het is dan best moeilijk om er iets van te zeggen.


 

Wat kun je hier aan doen als docent of schoolleiding?

 

Preventie

  1. Beleid. Stel als school een duidelijk socialmediabeleid op waarin ook groepsapps wordt opgenomen. Wat mag wel/niet op het gebied van telefoons en social media?
  2. Kennis. Breng alle docenten op de hoogte van dit fenomeen. Zo kunnen zij beter herkennen wat er speelt.
  3. Voorlichting. Besteed aandacht aan het doorsturen van naaktbeelden en kinderporno. Dit kan tijdens een voorlichtingsles, bijvoorbeeld tijdens een reeks mediawijsheidlessen of tijdens de seksuele voorlichting. U kunt ons ook boeken voor een gastles.


 

Reactie

  1. Bepaal de omvang en impact. Breng in kaart om wat voor materiaal het gaat en wie er bij betrokken zijn. Zitten er in de groepsapp alleen leerlingen van uw school of ook leerlingen van een andere school?
  2. Meld. Zorg dat het filmpje gemeld wordt bij het Meldpunt Kinderporno.
  3. Verwijder. Nadat het filmpje ontvangen is door het Meldpunt Kinderporno, is het van belang dat het verwijderd wordt uit de groepsapp en van de telefoons. Binnen een uur nadat een bericht verzonden is, kan de zender het voor iedereen verwijderen. Als die tijd verstreken is, moet iedereen in de groepsapp het individueel verwijderen. Doe dit klassikaal en maak duidelijk dat het in het bezit hebben van kinderporno op je telefoon strafbaar is.
  4. Contact met de betrokkene(n). Zorg dat je in het beleid hebt opgenomen hoe jullie op dit soort incidenten reageren. Dit kunnen bijvoorbeeld gesprekken met de betrokkenen (met of zonder de ouders) of passende sancties zijn.
  5. Breng ouders op de hoogte. Afhankelijk van de ernst en grootte van de situatie kunt u alle ouders direct op de hoogte brengen, bijvoorbeeld via email of het meenemen in een nieuwsbrief. Bedenk wie er geïnformeerd moeten worde:, alleen specifieke ouders, alle ouders van de klas/jaarlaag of alle ouders van de leerlingen op school.
  6. Evalueer. Een incident is een goed moment om het beleid te evalueren. Wat ging er goed? Wat kon beter? Moet het beleid aangepast worden?