Ga naar: Home | Kinderen | Jongeren | Opvoeders

Informatie voor de docent

Het lespakket:  Online… weet wat je doet! gaat over de risico’s die jongeren op internet kunnen lopen. Daarbij is dit lespakket vooral gericht op seksueel misbruik via internet; wat is het, hoe kun je het voorkomen en wat kun je doen als het je toch is overkomen.

Iedere les behandelt één thema bestaande uit een interactief video, een aantal opdrachten en tips voor de leerlingen.

Helpwanted.nl onderdeel van het Expertisebureau Online Kindermisbruik
Dit lespakket is ontwikkeld door het Expertisebureau Online Kindermisbruik (EOKM). Helpwanted is in 2007 ontwikkeld. Jongeren kunnen contact opnemen met de medewerkers van Helpwanted wanneer zij online iets vervelends op seksueel gebied meemaken. Op een overzichtelijk meldingsformulier kunnen jongeren aangeven wat het probleem is. Dit formulier wordt vervolgens behandeld door het team van Helpwanted. Ook via chat kunnen jongeren contact opnemen.  Een medewerker geeft advies en helpt de jongere het probleem aan te pakken.

Naast jongeren, kunnen ook ouders en opvoeders bij Helpwanted terecht voor advies via  T 020-2615275 maar ook via het meldformulier.

Disclaimer | Contact | Privacy | Sitemap | © Helpwanted.nl